North India

6
Days

Golden Triangle

Duration: 5 Nights / 6 Days

Destinations: New Delhi - Agra - Jaipur - New Delhi

17
Days

Royal Rajasthan

Duration: 17 Days - 16 Nights

Destinations: New Delhi - Mandawa - Bikaner - Khimsar - Jaisalmer - Jodhpur - Kumbhalgarh - Udaipur - Pushkar - Jaipur - New Delhi

14
Days

Forts and Palaces of Rajasthan

Duration: 14 Days - 13 Nights

Destinations: New Delhi - Agra - Jaipur - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - New Delhi

14
Days

Pushkar Fair with Classical India Tour

Duration: 13 Nights / 14 Days  

Destinations: New Delhi - Udaipur - Jodhpur - Pushkar - Jaipur - Agra - New Delhi

20
Days

Architecture Tour of India

Duration: 20 Days - 19 Nights

Destinations: New Delhi - Khajuraho - Orcha - Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur - Jodhpur - Ranakpur - Kumbhalgarh - Udaipur - Ajanta - Alleppey

8
Days

The Indian Maharaja

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations: Mumbai - Aurangabad - Udaipur - Swami Madhopur - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra - New Delhi