Architectural Tours

4
Days

Gems of India - Maharajas' Express

Duration: 3 Nights / 4 Days

Destinations: New Delhi - Agra - Ranthambhore - Jaipur - New Delhi

14
Days

Forts and Palaces of Rajasthan

Duration: 14 Days - 13 Nights

Destinations: New Delhi - Agra - Jaipur - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - New Delhi

20
Days

Architecture Tour of India

Duration: 20 Days - 19 Nights

Destinations: New Delhi - Khajuraho - Orcha - Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur - Jodhpur - Ranakpur - Kumbhalgarh - Udaipur - Ajanta - Alleppey

9
Days

Buddhist Tour of India

Duration: 08 Nights / 09 Days

Destinations: New Delhi - Varanasi - Bodh Gaya - Nalanda - Patna - Vaishali - Kushinagar - Lumbini - Sravasti - Varanasi - New Delhi

6
Days

Ajanta & Ellora tour

Duration: 5 Nights / 6 Days  

Destinations: Mumbai - Aurangabad - Mumbai